23/02/16
admin

Elegant Theme là themes tương đối lớn dành cho Drupal 7, theme không phụ thuộc vào core themes, dung lượng nhẹ và thông thoáng giúp cho Elegant Theme là lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp.

Tính năng

Elegant Theme là themes tương đối lớn dành cho Drupal 7, theme không phụ thuộc vào core themes, dung lượng nhẹ và thông thoáng giúp cho Elegant Theme là lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp.

Tính năng

 • Thiết kế đơn giản và thông thoáng
 • Chiều rộng cố định (920px)
 • HTML5
 • Tiêu chuẩn Drupal compliant
 • Thực hiện một Slideshow JS
 • Menu thả xuống đa cấp
 • Sử dụng Google Web Fonts
 • Footer với 3 khu vực
 • Tổng cộng có 12 khu vực
 • Typography đẹp
 • Hình ảnh người sử dụng trong hồ sơ cá nhân, ý kiến và bài
 • Hỗ trợ biểu tượng tùy chỉnh và favicon
 • Thiết lập breadcrumb
 • jQuery Di chuyển đến Top.
 • Tương thích trên IE7, IE8, IE9 +, Opera, Firefox, trình duyệt Chrome.