23/02/16
admin

Là themes dành cho Drupal 7, không phụ thuộc vào core themes, dung lượng nhẹ và giao diện hiện đại, Company Theme phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn có 1 website hoạt động nhanh.

Tính năng

  • Thiết kế đơn giản và thoông thoáng
  • chiều rộng cố định (980px)
  • tiêu chuẩn Drupal compliant
  • Thực hiện một Slideshow JS
  • menu thả xuống đa cấp
  • jQuery Di chuyển đến Top
  • Footer với 4 khu vực
  • Tổng cộng có 16 khu vực
  • Hỗ trợ biểu tượng tùy chỉnh và favicon