23/02/16
admin

Classic Blog được thiết kế dành cho Drupal 7, với thiết kế rất thông thoáng, nhỏ tuy nhiên rất đẹp và thanh lịch. Classic Blog rất gọn nhẹ, lý tưởng cho các blogger, các dịch giả và các doanh nhân.

Tính năng

Classic Blog được thiết kế dành cho Drupal 7, với thiết kế rất thông thoáng, nhỏ tuy nhiên rất đẹp và thanh lịch. Classic Blog rất gọn nhẹ, lý tưởng cho các blogger, các dịch giả và các doanh nhân.

Tính năng

 • Đơn giản và tối thiểu trong thiết kế
 • Chiều rộng cố định (960px)
 • Hiển thị 1 cột hoặc 2 cột
 • Menu thả xuống đa cấp (menu đa ngôn ngữ)
 • Sử dụng HTML 5 đánh dấu cấu trúc
 • Tổng cộng có 5 khu vực
 • Các tính năng tiêu chuẩn được hỗ trợ: biểu tượng logo, tên trang web, slogan, hình ảnh sử dụng trong các ý kiến, hình ảnh sử dụng trong bài viết, favicon
 • Tiêu chuẩn Drupal compliant
 • Sử dụng Google Fonts và Nice typography
 • Nguồn nội dung yêu cầu, thiết kế Tableless và được tối ưu hóa cho SEO
 • CSS quy định chi tiết cho Typography, Forms Elements, Node Teaser, Bình luận, vv