08/10/16
admin

Website muốn có thứ hạng tốt trên các công cụ tìm kiếm phụ thuộc một phần rất lớn vào việc tối ưu chúng, thật may Drupal có rất nhiều module để bạn có thể dễ dàng làm được điều đó. Bài viết này mình sẽ tổng hợp một số module bạn nên dùng để tối ưu cho website của mình.

1. Module Pathauto

Pathauto là module rất tuyệt vời để bạn có thể dễ dàng tối ưu các đường dẫn (URL) dành cho website của mình, nếu bạn sử dụng Pathauto kết hợp với module Token thì bạn có thể tùy biến url của website rất linh hoạt không bị gò bó như một số CMS khác.

2. Module Page Title

Bạn nhìn tên module cũng có thể hiểu được chức năng của nó. Module Page Title là module có chức năng thay đổi title của page web, chỉ cần vài thao tác đơn giản bạn có thể thay đổi toàn bộ title của website theo ý muốn.

3. Metatag

Metatag là module rất mạnh trong việc xử lý các thẻ meta có trong website của bạn, giúp cho các công cụ tìm kiếm dễ dàng nhận diện nội dung website của bạn hơn.

4. Search 404

Module này có chức năng chuyển hướng tất cả các page bị lỗi 404 sang page tìm kiếm với nội dung tìm kiếm với thuật ngữ liên quan tới url. 

5. Redirect

Redirect là module tuyệt vời để bạn có thể giải quyết các nội dung trùng lặp có trên site, giúp bạn chuyển hướng các url với nhau.

6. Xml sitemap

Module này sẽ tự động tạo sitemap cho website của bạn

7. Google Analytics

Đây là module có chức năng nhúng Google Analytics vao website của bạn một cách dễ dàng hơn