30/03/16
admin
1. Module là gì?
 
   Module là thành phần cực kỳ quan trọng trong Drupal, giúp các website có nhiều chức năng hơn. Nói 1 cách đơn giản, nếu ta coi core drupal là khung sườn của 1 con robot thì module chính là các chức năng thêm vào con robot đó (ví dụ kiếm, khiên, súng ống...) giúp con robot hoạt động hiệu quả hơn.
   Drupal là 1 CMS vô cùng linh hoạt và việc phát triển các module thường được cả cộng đồng chung sức phát triển, bạn có thể download các module của drupal tại https://www.drupal.org/project/project_module 
 
2. Cấu trúc module trong Drupal
 
   Thông thường 1 module trong Drupal có thể có nhiều file khác nhau, tuy nhiên bắt buộc sẽ có 2 file chính là file .info và file .module
 
.info: Chứa thông tin chi tiết về module đó (tên module, phiên bản...)
.module: Chứa các hàm lệnh để thực thi module
 
Ngoài ra kèm theo module thường có file README.txt, đây là file hướng dẫn sử dụng module, bạn nên đọc kỹ file này tránh các lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng.
Ví dụ cấu trúc thư mục module admin menu