29/03/16
admin

Bất kỳ 1 CMS nào cũng đều có thanh công cụ giúp cho việc quản trị của các webmaster được dễ dàng hơn và Drupal cũng không ngoại lệ. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn làm quen với thanh công cụ trong Drupal 7.

Thanh công cụ trong Drupal 7

Dashboard:Chứa các thông tin cơ bản của website như bài viết mới, thành viên online...

Giao diện trang Dashboard

 

Content: Liệt kê tất cả các bài viết có trong website, bạn có thể chọn lọc, sửa, xóa.

Giao diện trang content

Structure: Chứa các thành phần tạo cấu trúc website như Blocks, Content Types, Menus, Taxonomy

Giao diện trang Structure

Appearance: Tổng hợp các Themes của Drupal.

Giao diện trang Apprance

People: Liệt kê danh sách thành viên, phân quyền cho thành viên, nhóm thành viên (roles) trong website.

Giao diện trang user

Modules: Danh sách các module có trong website, bao gồm cả các module tích hợp vào core và module mở rộng.

Giao diện trang module

Configuration: Quản lý thông tin hệ thống của website như time zone, tên website, File system...

Giao diện trang Configuration

Reports: Báo cáo thống kê các hoạt động trong website.

Giao diện trang Reports

Help: Đây là phần trợ giúp của Drupal, nếu bạn biết tiếng Anh thì đây sẽ là phần rất hữu ích vì nó sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các bạn về các vấn đề khi bạn sử dụng Drupal như Block, Taxonomy, Field....

Giao diện trang help