29/03/16
admin

Drupal là một CMS rất mạnh và linh hoạt, phù hợp với các website lớn và được rất nhiều Webmaster lựa chọn. 

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Drupal 7 cụ thể là phiên bản 7.42.

Bước 1. Download Drupal 7.42

Bạn có thể vào web drupal.org để tải về hoặc download tại đây. Các bạn có thể download phần đuôi mở rộng .tar.gz hay .zip đều được, mình sẽ download file .zip

Sau khi download về bạn giải nén ra sẽ được 1 folder có tên là drupal-7.42, bạn tiến hành thay đổi tên folder đó thành drupal7 và sao chép tới folder www của xampp như hình:

Bước 2: Tạo cơ sở dữ liệu

Bạn vào localhost/phpmyadmin để tạo database mới, mình sẽ tạo database có tên là drupaltest

Bước 3: Tiến hành cài đặt

Bạn mở trình duyệt web (firefox, chrome, IE...) gõ vào đường dẫn

localhost/drupal7

Màn hình xuất hiện

Chọn Standard và click Save and continue

Tại bước này nó yêu cầu chúng ta lựa chọn ngôn ngữ, mặc định là English tuy nhiên các bạn có thể chọn ngôn ngữ khác bằng cách click vào Learn how to install Drupal in other languages, tuy nhiên theo ý kiến cá nhân mình các bạn nên để mặc định là English vì sẽ tiện hơn cho các bạn trong việc cần hỗ trợ sau này vì các hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm trên mạng về Drupal đa phần sử dụng ngôn ngữ English là chính.

Click Save and continue


Bước này Drupal yêu cầu chúng ta nhập Database name, Database usernameDatabase password. Tại ô Database name bạn điều drupaltest (tên database đã tạo tại bước 2), Database username bạn điền root (mặc định của xampp) và mật khẩu bỏ trống không điền gì.

Click Save and continue


Quá trình cài đặt bắt đầu, các bạn chờ tới khi hoàn thành 100% màn hình sẽ hiển thị như dưới đây.


Site name: Bạn điền tên website của bạn vào, ví dụ My website

Site E-mail address: Email website

Username: Tên tài khoản quản trị, mình đặt là Admin

E-mail address: Email tài khoản quản trị.

Password: mật khẩu Admin

Confirm password: nhập lại mật khẩu

Default country: Lựa chọn quốc gia, mình chọn Vietnam

Default time zone: Múi giờ cho website, bạn chọn Asia/Ho Chi Minh:.................+0700 (múi giờ Việt Nam)

Click Save and continue màn hình sẽ hiển thị

Click Visit your new site.

Đây là giao diện khi bạn cài đặt thành công Drupal 7.

Chú ý: trường hợp bạn Log out khỏi drupal và muốn đăng nhập lại bạn có thể vào theo đường dẫn localhost/drupal7/user và nhập tài khoản quản trị và mật khẩu như thiết lập phía trên.