30/03/16
admin
Khi bạn làm việc trong ngành thiết kế đặc biệt là thiết kế website thì sẽ thường xuyên phải bo tròn các góc hình ảnh, trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cách rất đơn giản các bạn có thể bo tròn góc hình ảnh.
 
Trước tiên ta có hình ảnh ví dụ:
 
Để tiến hành bo tròn 4 góc của hình ảnh, ta cần làm theo các bước sau:
Bước 1: Click chọn Reactangular Marquee Tool(M) hoặc ấn phím M
Bước 2: Kéo chuột trái lựa chọn vùng ảnh cần bo tròn
Bước 3: Chọn Select -> Modify -> Border
Trong cửa sổ Border Selection mới xuất hiện, bạn chọn 1px;
Click ok
Bước 4: Chọn Select -> Modify -> Smooth
Trong cửa sổ Smooth Selection mới xuất hiện, bạn chọn đường kính góc cần bo, mình chọn 100px;
Bạn sẽ được hình như dưới đây
Bước 5: Click phím Deltete 
Kết quả nhận được