29/03/16
admin
Trước khi bắt tay vào làm 1 dự án Drupal, điều đầu tiên là bạn phải hiểu rõ một số khái niệm thường dùng để tránh nhầm lẫn. Việc hiểu rõ các khái niệm sẽ giúp bạn nắm dễ dàng xây dựng cấu trúc Drupal và sử dụng các thành phần của nó được linh hoạt hơn.
 
 
Content Types: Nếu dịch đúng theo tiếng Việt thì nó là "Loại nội dung", chúng ta có thể hiểu đơn giản nếu các bạn tạo ra 1 website bán hàng có các sản phẩm và các bài viết tin tức thì các sản phẩm đó cần có các trường (field) khác với các trường của tin tức.
   Ví dụ các trường có trong sản phẩm: tiêu đề sản phẩm, mã sản phẩm, ảnh đại diện sản phẩm, nội dung sản phẩm, giá sản phẩm.
Ví dụ về Content Types Sản phẩm
 
   Ví dụ các trường có trong tin tức: tiêu đề tin tức, ảnh đại diện tin tức, nội dung tin tức.
Ví dụ về Content Types Tin tức
 
Các sản phẩm, tin tức tức trong trường hợp đó chúng ta gọi là các Content Types, trong Drupal bạn có thể tạo ra rất nhiều Content Types khác nhau với các Field khác nhau mà bạn mong muốn.
Block: Ta có thể hiểu 1 cách đơn giản Block là 1 khối hiển thị, bạn có thể đặt khối này trong header, sidebar fist, sidebar second, content hay footer tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn.
Menu: Danh mục nội dung hiển thị cho người dùng, hầu như tất cả các website hiện nay đều có menu.
Ví dụ về Menu
 
Taxonomy: Là nơi phân loại nội dung (Content Types), trong Taxonomy có thể có nhiều Vocabulary khác nhau (Ví dụ Tin tức, Sản phẩm), trong mỗi Vocabulary lại có thể có nhiều Term khác nhau (Vocabulary Tin tức có thể có tin trong nước, tin quốc tế, pháp luật..., Vocabulary Sản phẩm có thể có Điện thoại, Máy tính, Đồ gia dụng...)
Ví dụ về Vocabulary 
 
Term: Nơi chứa nội dung cụ thể, ví dụ Tin trong nước, trong Term bao gồm nhiều Content (Node) thuộc lĩnh vực Tin trong nước ví dụ: Việt Nam gia nhập TPP và những ảnh hưởng của nógiá vàng hôm nay biến độn bất thường...

Ví dụ về Term trong Vocabulary
 
Lưu  ý: Rất nhiều bạn bị nhầm lẫn giữa Vocabulary với Content Types, giữa Term với Menu
Nếu như Content Types là nơi để các bạn có thể thêm các loại nội dung và các bạn bỏ nội dung đó vào trong Vocabulary tương ứng thìTerm (thuộc Vocabulary) sẽ chứa nội dung đó và các bạn lấy nó hiển thị ra cho người dùng (Menu), lấy bao nhiêu loại nội dung và hiển thị cho người dùng như thế nào là tùy vào menu của bạn.
Content (Node): Là nội dung của bài viết đó chứa những trường cần thiết để hiển thị cho người dùng.
 
Page Term: Nếu như Term là nơi chứa nội dung cụ thể của 1 vấn đề nào đó thì Page Term là 1 trang được tạo ra dùng để hiển thị các nội dung cụ thể của Term đó.
Ví dụ về Page Term
 
Page Node: Nếu như Node là nội dung thì Page node được sử dụng để giúp nội dung đó hiển thị ra cho người dùng, đó có thể là thông tin cụ thể của 1 sản phẩm, 1 bài viết nào đó.
Ví dụ về Page Node