30/03/16
admin
Qua bài viết trước các bạn đã biết cách để tạo 1 Views mới, trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn về các vùng làm việc trong Views, mình sẽ phân ra thành 9 vùng cụ thể như sau:
 
Các vùng làm việc trong Views
 
Vùng 1: Dùng để tạo ra Page, Attachment, Block.... mới
Vùng 2: Định dạng hiển thị của nội dung, bạn có thể lựa chọn nội dung hiển thị theo kiểu Table, HTML listUnformatted list...
 
Vùng 3: Đây là vùng quan trọng nhất, tại đây bạn có thể lấy các dữ liệu để hiển thị ra cho người dùng, bao gồm các Title (tiêu đề), nội dung bài viết(body), Fields (trường dữ liệu)... và có thể sắp xếp theo thứ tự khác nhau.
 
Vùng 4: Lọc nội dung của vùng 3 (ví dụ chỉ lấy các bài viết đã được Published...)
 
Vùng 5: Sắp xếp thứ tự hiển thị của vùng 3 (ví dụ bài mới nhất lên trước hoặc bài cũ nhất lên trước...)
 
Vùng 6: Chọn lọc chế độ phân trang, bao nhiêu bài viết thì sang trang mới...
 
Vùng 7: Dữ liệu được lọc them tham số truyền vào (ví dụ nid, taxonomy id...) từ url
 
Vùng 8: Các cấu hình mở rộng của Views
 
Vùng 9: Chế độ hiển thị Priview
 
Kết: Việc lựa chọn chế độ hiển thị ra sao, sắp xếp như thế nào tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn, khi hiểu rõ về Views và cách làm việc của nó thì chắc chắn bạn sẽ thấy nó thật tuyệt đấy.