30/03/16
admin
   Có thể nói sức mạnh chủ yếu của Drupal đa phần đều tập trung vào module Views, không ai sử dụng Drupal mà không dùng dến Views, sức mạnh kinh khủng của Views đến từ sự linh hoạt của nó. Trong Views bạn có thể tạo ra rất nhiều các chức năng mà không cần quan tâm tới việc dùng code như các CMS khác.
   Views rất linh hoạt, phải nói là cực kỳ linh hoạt đến mức độ bạn có thể tạo ra rất rất nhiều các chức năng khác nhau với các cách sắp xếp khác nhau.
Để có thể sử dụng trước tiên bạn phải cài đặt module Views.
Giao diện module Views
 
Mặc định module Views có sẵn một số Views cho chúng ta sử dụng, tuy nhiên các bạn nên tự tạo các Views mới phù hợp với nhu cầu của các bạn.
Tạo 1 Views mới
 
Để tạo 1 Views mới các bạn vào Structure -> Views -> Add new view
Giao diện tạo views mới
  • View name: Tên của view
  • Description: Giới thiệu qua về view, bạn có thể cho vài dòng giới thiệu về view khi tích vào mục này.
  • Show: Loại nội dung hiển thị, bạn có thể cho hiển thị là Content, Taxonomy, hay Comments...
  • Create a page: Tạo trang mới theo View.
  • Create a block: Tạo block mới theo View. Xem thêm: block drupal là gì?.

Sau đó các bạn click Continue & edit